Andalucía Catalunya Euskadi Madrid Valencia
 
¿Qué es?

Bienvenida

El sector opina

Formulario de preReserva de Espacio como Expositor

Formulario de preInscripcón como Visitante Profesional
Bienvenida

Itziar Epalza, Eusko Jaurlaritzako Merkataritza eta Turismoko sailburuordea

Turnexoren ongietorria

 

 
Euskadi jomuga turistiko berezi gisa sendotu da, bereziki erakargarria beste herrialde batzuetako bisitarientzat: turista horiek % 8,3 ugaritu dira 2013an. Turismoa jarduera ekonomikoaren dinamizatzaile bilakatu da azken urteetan, eta gastua etengabe handituz joan da 2000. urtetik hona; hala, EAEko BPGaren % 5,6 izan zen 2010ean.

Eusko Jaurlaritzak jakin badaki turismoak erronka garrantzitsuak dituela aurrez aurre: eskaintza zatikatua, sektorearen kudeaketa bikoiztua edota egungo krisialdi ekonomikoa. Hori dela eta, jarduera turistikoaren oinarriak berrikusten, antolatzen eta indartzen ari gara, Euskadi-Basque Country erreferentzia gisa hartzeak ematen digun desberdintasunarekin eskaintza erakargarria prestatuta.

Gure markaren aldeko apustua egiten dugu, bai baitakigu zer-nolako abantailak dituen marka sendoa izateak saltzeko garaian, eta, batez ere, kalitatearen sinonimo delako mundu zabalean. Sekulako herria dago Euskadi-Basque Countryren atzean: hiri zainduak, hondartzaz eta mendiz osatutako paisaiak, enogastronomia, kultura eta tradizioak, eta Euskadi erreferentziako jomuga gisa kokatzen lagundu duten beste hainbat trakzio-ikono.

Sektorearekin batera, bidaiarien ohituretan eta nahietan izandako aldaketak identifikatzen eta ebaluatzen ari gara, ez nahitaez epe laburreko konpetentzian eta prezioan oinarrituta, baizik eta baliabideak fokalizatuz eta hazten jarraitzeko oinarri irmoak ipiniz.

Itziar Epalza, Viceconsejera de Comercio y Turismo del Gobierno Vasco

 

Euskadi se consolida como un destino turístico singular con especial atractivo para visitantes de otros países, que han crecido en enero de 2013 un 8,2%. El turismo se ha convertido en un sector dinamizador de la actividad económica en los últimos años, con un crecimiento del gasto continuado desde el año 2000, llegando a ser el 5,6% del PIB vasco en 2010.

El Gobierno Vasco es consciente de que el turismo se enfrenta a retos importantes, como la oferta fragmentada y el solapamiento en la gestión del sector, unida a la actual crisis económica. Por eso estamos revisando, ordenando y reforzando los pilares de la actividad turística para estimular el desarrollo de una oferta atractiva con los diferenciales de Euskadi-Basque Country como referencia.

Apostamos por nuestra marca porque conocemos las ventajas de ser una marca fuerte a la hora de vender, y sobre todo, porque es sinónimo de calidad en el mundo. Hay todo un País detrás de Euskadi-Basque Country cuidando sus ciudades, sus paisajes en playas y montes, su enogastronomía, su cultura y tradiciones y una serie de iconos tractores que han ayudado a posicionar Euskadi como destino de referencia.

Conjuntamente con el sector, estamos identificando y evaluando los cambios en los hábitos y las preferencias de los viajeros, creando ofertas atractivas no siempre basadas en el precio y la competencia a corto plazo, sino focalizando los recursos y sentando bases sólidas para seguir creciendo.